STUDIJOS

   Klaipėdos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra
Medijų filosofijos studijos

    Filosofijos katedra savo veiklą pradėjo 1991 m., įkūrus Klaipėdos universitetą. Pirmuoju vedėju buvo išrinktas prof. dr. Leonidas Donskis. Šias pareigas įvairiu metu ėjo doc. dr. Aleksandras Kvaraciejus, prof. hab, dr. Algimantas Valantiejus ir dr. Sakalas Janavičius. 1995-1997 m. prie Filosofijos katedros veikė Lyginamųjų civilizacijos studijų centras.2000-2008 m. katedrai vadovavo doc. L. Zasimauskas, 2008 m. katedros vedėja buvo išrinkta prof. dr. D. M. Stančienė, 2010-2012 m. katedros vedėjo pareigas ėjo doc. dr. G. Vyšniauskas. 2012 m. Filosofijos katedra buvo reorganizuota į Filosofijos ir kultūrologijos katedrą, kuriai vadovauja prof. dr. Dalia Marija Stančienė.

    Katedra nuo pat įsikūrimo atlieka bendrauniversitetinio fundamentalaus humanitarinio lavinimo funkciją. Ilgą laiką vienas iš pagrindinių jos uždavinių buvo teikti bendruosius ir specializuotus filosofijos kursus įvairiausių specialybių studentams. Nuo 2012 m., praplėtus katedros funkcijas, buvo parengta Medijų filosofijos ir kultūrinių industrujų bakaluro programa, kuri sėkmingai startavo 2012 m. rugsėjo 1 d.


Bakalauro programa

Medijų filosofai – tai šiuolaikinės medijuotos kultūros strategai, gebantys ne tik valdyti medijas, bet ir spręsti pamatines filosofijos problemas, analizuoti medijų subjektą ir objektą.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. katedra pradeda vykdyti paveldosaugos magistrantūros studijų programą Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija

Studijų programa
Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti aukštos
kvalifikacijos kultūros paveldo vizualizacijos specialistus, gebančius vertinti materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą, kaip regiono tapatybės skiriamąjį bruožą globaliame pasaulio kontekste, vizualizuoti baltų ir germanų kultūrų sankirtoje susiformavusį multikultūrinį paveldą.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos vykdoma Profesinės etikos ir etikos audito magistrantūros studijų programa.

Studijų programa

Studijų metu įgytos žinios suteiks gebėjimus tinkamai reaguoti į šiuolaikinėje visuomenėje kylančius etinius iššūkius, identifikuoti etines problemas, vykdyti etinę prevenciją ir priimti teisingus sprendimus, esant neapibrėžtoms sąlygoms, dalyvauti etikos audito procedūrų veikloje, valdyti sudėtingus procesus ir situacijas, susijusius su profesinės etikos standartų išmanymu ir taikymu viešajame ir privačiame sektoriuose, formuoti išvadas ir rekomendacijas ruošti etikos kodeksus.

Prie katedros veikia Platono akademija, kuri skirta moksleivių filosofinių žinių gilinimui ir kultūros reiškinių vertinimui.

Kiekvienais metais liepos mėnesį kartu su Tarptautine Tomo Akviniečio asociacija (SITA, Italija) ir Hiustono Šv. Tomo Akviniečio universitetu (JAV) katedra organizuoja tarptautinę tomizmo studijos skirtą konferenciją ir tarptautinę Tomo Akviniečio vasaros mokyklą, kurioje ne tik susipažįstama su originaliais Tomo Akviniečio tekstais ir jų šiuolaikiniais komentarais, bet ir aktyviai dalyvaujama diskusijose, vertinant žmogaus poelgių moralumą, gvildenant politikos, teisės bei dorovinių nuostatų taikymą viešajame valstybės gyvenime, apibrėžiant religijos vaidmenį sekuliarioje visuomenėje.

FILOSOFIJOS IR KULTŪROLOGIJOS KATEDRA :)

KONTAKTAI:

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas, 203 kab.

S. Nėries g – vė Nr. 5
Vedėja – prof. dr. Dalia Marija Stančienė
El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8 46) 39 85 17